Håndtverker arbeider kan fort koste penger om ikke vi gjør riktig fra starten!

Dyrt uten dokumentasjon

Med en DDV-instruks trenger verken du eller totalleverandøren å klø dere i hodet den dagen du oppdager fukt under flisene eller det lekker vann fra taket i etasjen under. For det kan bli dyrt dersom du må hente inn en bad entreprenør som må ”rive hele badet” for å finne ut hva som er galt.

Uten DDV-instruks risikerer man å måtte sette i gang en omfattende undersøkelsesprosess om det skulle oppstå skader, bare for i det hele tatt å finne ut hvilket utstyr som er brukt og hvordan det er montert. Det både forsinker og fordyrer reparasjonsjobben,