Drenering og rørbrudd

Vi er godt i gang med gravejobbene der vi har fokus på drenering og rørbrudd. Bergen har press på boligmarkedet og  det blir stadig tatt i bruk arealer i huset som ikke tidligere var brukt til beboelse.
Her er det under oppbyggingen brukt lite penger på utvendig drenering, materialene på innsiden tåler ikke fuktpåkjenning de blir utsatt for. Dette går ut over helsen til beboerne , luftveis og astma problemer er sterkt økende i samfunnet. Vi har lang erfaring og har løsninger på drenering som inkluderer få alt overvann fra tak og gårdsplasser ned i kummer og lede dette vannet vekk fra boligen. I tillegg  foretar vi tilleggsisolering der blir bedre boligkomfort og energi besparende tiltak. Videre kan vi tilby innvendig opprustning av problemkonstruksjoner som er trygge i forhold til fukt problematikk. Vi tilbyr en komplett løsning inkl alle fag og tar ansvaret for hele arbeidet. Ta kontakt med oss for en total løsning på slike arbeider !
 

Send oss en melding

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet.
    Top