Visste du at det tar noen minutter fra en brann starter til den oppnår 500 grader.

Dette betyr at en bør ta brannsikring av bygg og installasjoner alvorlig.

Vi utfører brannsikring arbeider med tetting av gjennomføringer alt fra avløpsledninger i plast, MA rør , ventilasjonskanaler, elektriske kabler og stålrør, til skillevegger i brannklasse og dører EI 30 til ståldører i gode brannklasser.

Vi benytter produkter fra Polyseam med produkter fra GRAFT og Protecta, produkter som FR brann Akryl, FR grafitt, IPT, FR Brannplate, EX gipsmørtel, Protecta rørstruper, Firetex brannmalinger og Protecta A-plate.

Dette er kvaltites produkter som er brukt på mange av Norges største og kompliserte bygg.

Dette er produkter med gode tekniske beskrivelser som passer de fleste utfordringer innenfor brannsikring.

Kostnader på slike arbeider er høy men kan gå drastisk ned med godplanlegging, samle sammen kabler i Protecta rørstruper  90mm eller tilsvarende og en unngår masse arbeid.

Dette betyr at det må planlegges tidlig i byggefasen, legg inn slike føringer allerede ved støping av vegger og dekker.

Polyseam har produkter som forenkler ved at det har godkjenninger for en side av veggen med tettinger med høy brannklasse, tilsvarende produkter må du opp i tetting fra 2 sider.

Ved rehabilitering og utbedring av eksisterende bygg påføres det hull i sjakter og branngjennomføringer som kan forårsake store kostnader i materielle og ikke minst personskader liv kan gå tapt.

Vi lager dokumentasjon slik at arbeidet er merket og godkjenningsmerker påføres tetting.

Ring oss om dine oppgaver, vi har 4 stk brannmontører med godkjent opplæring og erfaring klar til å hjelpe deg.

Top