Åpen bok åpner opp for byggherreinvolvering gjennom hele byggeprosessen, i motsetning til en tradisjonell totalentreprise hvor byggherren ikke er direkte involvert etter kontraktinngåelse. En tradisjonell totalentreprise oppleves derfor ofte som lukket for byggherren. Det kan være vanskelig å se hvilke valg totalentreprenøren gjør og endringer kan bli relativt kostbare. I åpen bok står byggherren i sentrum og gjennom aktiv involvering utvikler byggherren et eierskap til bygget før det er ferdig. Dermed får han et bygg etter egne ønsker og behov. Nøkkelen til suksess i åpen bok prosjekter er å skape et miljø som fremmer byggherren og hans ønsker og behov.

AOG Bygg vil være en god samarbeidspartner i ditt prosjekt , vi har lang erfaring med rehabilitering . 

Videre har vi tilgang på solide aktører som rørlegger Anders O. Grevstad AS , Kaliber og Monsen Elektro AS , videre prosjektering av kompliserte rør/ energisparing løsninger gjennom Teknikon AS . 

Dette medfører fordeler ved innkjøp og timeavtaler gjennom Allier Gruppen som er gunstig for enhver prosjekt. 

Ta kontakt med byggmester Kåre Drangevåg for gjennomgåelse av dine planer! 

Top