Fjerning av fjell

AOG Bygg as kan påta seg fjerning av fjell som ligger vanskelig til for tradisjonell sprengning . Arbeidet utføres med håndholdt fjellborre maskin med vanntilkobling for redusere støv med arbeidet . Selve oppsplitting av fjellet forgår ved hjelp av hydraulisk utstyr. Her har vi full kontroll på arbeidet og er et fullgodt alternativ til tradisjonell sprengning på steder der dette ikke er mulig .

Man støter ofte på slike problemer i kjellere, inntil husvegger og lignende. Det oppleves små rystelser og vibrasjoner, liten risiko for skader på konstruksjoner og liten behov for kostbare forsikringer. Huseiere kan få verdifull tillegg i areal og videre kan vi utfører konstruksjoner som ivaretar oppbygging vegg og gulv etter fjell er fjernet.

Top