NRA skifter navn til KONEKTA

Norsk Rørallianse (NRA) har siden 2002 knyttet sammen store, lokale rørentreprenører over hele landet. Når alliansen nå skifter navn til Konekta, er det for å gjenspeile utviklingen som har skjedd i eierselskapene de siste årene.

– Rør er fremdeles det største forretningsområdet til eierselskapene våre. Samtidig ser vi at virksomhetene utvider til nye områder. Flere tilbyr i dag tjenester innen alle tekniske fag. Derfor var det på tide for oss å bytte navn, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta.

– Konekta er et navn som sier noe om hvem vi er, og som viser at vi jobber sammen for å levere høy kvalitet til kundene. Vi er veldig fornøyde med det nye navnet vårt, og gleder oss til å fortsette å styrke troverdigheten ytterligere i markedet med den nye profilen, fortsetter hun.

 

Konektas strategi

Bak navneskiftet ligger en omfattende prosess der alliansens fremtidige strategi og visjon er i fokus. Det viktigste oppdraget til Konekta er å forsterke synergiene som kommer av samarbeid og styrke eierselskapenes markedsposisjon for fremtiden.

– I Konekta tror vi at det som knytter oss sammen også gjør oss sterkere, og at vi lykkes ved å samarbeide og lære av hverandre. Gjennom gode felles innkjøpsavtaler, og tett leverandør- og grossistsamarbeid, hjelper vi eierselskapene våre med å øke sin lønnsomhet, sier Ekroll Dyb.

Erfaringsutveksling og kompetanseheving står sentralt i Konektas tilbud til eierselskapene. Det arrangeres månedlige samlinger og tilbudet er i kontinuerlig utvikling. Digitale løsninger gir nye spennende muligheter innenfor dette feltet.

– Basert på utvikling og endring av kompetansebehov i bransjen, satser Konekta tungt på å tilby skreddersydde kursopplegg som bidrar til eierselskapenes faglige utvikling.

 

Lokal forankring

Konekta er spesielt stolte av eierselskapenes posisjon som lokalt forankrede selskaper med lang erfaring i VVS-bransjen.

– Alle selskapene Konekta består av, har en sterk tilhørighet til lokalmiljøet sitt, og har bygget sin markedsposisjon over mange år. Å velge et av våre eierselskaper gir et tett samarbeid basert på kompetanse, langsiktighet og profesjonalitet, avslutter Ekroll Dyb.

 

Fakta om Konekta:

  • Konekta er en landsdekkende allianse av tekniske entreprenører.
  • Konektas eierselskaper er lokale markedsledere innenfor VVS.
  • Konektas fundament er felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører.
  • Konekta tilbyr kompetanseheving og erfaringsutveksling for våre eierselskaper.
  • Selskapene i Konekta har til sammen over 2000 ansatte og dekker hele landet med sin virksomhet.
  • Eierselskapenes årlige omsetning er på over 4,3 mrd. kr.
  • Alle eierselskapene er organisert og aktive medlemmer i Byggenæringens Landsforening, Rørentreprenørene Norge og NHO.

 

Konektas 10 eierselskaper:

Oversikt over alle eierselskapene i Konekta

Konekta sin nettside: www.konekta.no

For ytterligere informasjon, kontakt:

Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta AS. Tlf: 957 44 576

Les mer

Send oss en melding

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet.
    Top