AOG Bygg AS tilbyr flere tjenester innen graving i Bergen og omegn. Vi utfører gravetjenester, herunder for eksempel rørbrudd og vannledningsbrudd, drenering av hager og grunn. Vi har nødvendig kunnskap og maskiner til å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte, og innehar for eksempel sentral godkjenning for ansvarsrett.

Fukt

Det er i dag press på boligmarkedet og det blir stadig tatt i bruk arealer i huset som ikke tidligere var brukt til beboelse. Dette resulterer at ved rehabilitering må utføre dette på en måte som tar hensyn til dette. Feil bruk av materialer og liten erfaring med dette, koster mange penger. I tillegg kan de gå ut over helsen.

Kontakt oss med over 30 års erfaring med slike arbeider.

Drenering

Har du en fuktig kjeller som tar inn vann gjennom grunnmur? Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Det hjelper ikke å isolere et kjellerrom fra innsiden dersom muren tar inn vann fra utsiden – da vil problemet kun bli større og mer omfattende. Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom. Det er flere løsninger i slike tilfeller – alt i fra rørsystem på innsiden som drenerer og ender opp i en pumpe på laveste punkt, til utvendig graving der en senker drenering til god under nivået til kjellergulvet. AOG Bygg AS har lang erfaring med bygging av konstruksjoner som tåler fuktive omgivelser uten at en får problemer med mugg, sopp og kjellerlukt. Ta kontakt for en uforpliktende befaring i dag.

Vann og avløp/septik

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger. Disse tankene kalles septiktanker, og blir gravd den i bakken ved bygningen.  Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

Vi har samarbeid med Anders O. Grevstad og kan gi en totalpakke på rørleggerarbeid i grunn, inkl graving. Dette gjelder graving for alle typer rør.

Rivning

Vi utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivingsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Vi har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo. Dersom du er eier av en gammel og rivningsklar bygning, ta kontakt med oss for prisoverslag. Vi foretar en registrering der alle former for sortering blir planlagt, for så å godkjennes av Bergen Kommune.

Gråstein og natursteinsmuring

Naturstein

Av ekte naturstein fra nærområdet kan man lage vakre murer, støttemurer, trapper og andre spennende utforminger. Vi velger de riktige steinene til arbeidet, slik at resultatet blir best mulig. En natursteinsmur er så godt som vedlikeholdsfri, og er meget værbestandig.

Befaring og tilbud

Trenger du å få utført graving i Bergen eller i nærheten? Ta kontakt med oss for å avtale en gratis og uforpliktende befaring.

Top